Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Właściciel Firmy Edukacyjno -Usługowo-Handlowej „Prymus”