Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Prezes Zarządu Invest-Prym Sp. z o.o.