Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Członek Rady Nadzorczej Power Media S.A.