Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego