Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Wodzisławiu Śląskim

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim