Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego

członek Zarządu Powiatu