Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Praca w Lokomotywowni PKP

Na stanowisku od elektromontera taboru szynowego do mistrza w zawodzie