Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Nauczyciel historii, WOS i PO w kilku szkołach ponadgimnazjalnych