Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Liczne szkolenia, kursy, certyfikaty i publikacje

Prawa Człowieka w demokratycznym społeczeństwie, pomocy przedlekarskiej