Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Rybniku