Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Członek Zarządu Platformy Obywatelskiej RP w Wodzisławiu Śląskim

Od 2003 roku członek Platformy Obywatelskiej RP