Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Zarządzanie i Technologie Informacyjno – Komunikacyjne

Studia Podyplomowe