Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP

kierunek elektromonter taboru szynowego