Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji

technik elektryk