Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Działalność

Społeczna

 • Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej
 • Członek klubu sportowego Forma Wodzisław
 • Członek Stowarzyszenia Głos Wodzisławski
 • Wspieranie finansowe dzieci i młodzieży w Afryce – Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri
 • Działalność w organizacjach PTTK, TKKF, LKS
 • Praca z młodzieżą w szkołach i w fundacji “Signum Magnum”
 • Z-ca Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych PKP
...
Czytaj więcej

Samorządowa

 • Radny Rady Powiatu Wodzisławskiego IV  i V kadencji /od 2010 do nadal/
 • Wicestarosta 2010-2014, członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 2010-2016
 • Przewodniczący Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 2011-2012
 • Członek komisji Strategii i Rozwoju Powiatu
 • Członek komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Rad Dzielnic Wodzisławia Śląskiego oraz w sesjach Rad...
Czytaj więcej