Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Działalność społeczna

Społeczna

  • Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej
  • Członek klubu sportowego Forma Wodzisław
  • Członek Stowarzyszenia Głos Wodzisławski
  • Wspieranie finansowe dzieci i młodzieży w Afryce – Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri
  • Działalność w organizacjach PTTK, TKKF, LKS
  • Praca z młodzieżą w szkołach i w fundacji “Signum Magnum”
  • Z-ca Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych PKP
...
Czytaj więcej