Dariusz Prus

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego 2010-2014

Działalność samorządowa

Samorządowa

  • Radny Rady Powiatu Wodzisławskiego IV  i V kadencji /od 2010 do nadal/
  • Wicestarosta 2010-2014, członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 2010-2016
  • Przewodniczący Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 2011-2012
  • Członek komisji Strategii i Rozwoju Powiatu
  • Członek komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Uczestnictwo w posiedzeniach Rad Dzielnic Wodzisławia Śląskiego oraz w sesjach Rad...
Czytaj więcej